Belangrijke stap met eerste prekwalificatie van vaccin tegen ebola

Het farmaceutische bedrijf MSD (gekend als Merck&Co in de Verenigde Staten) kondigt een historische mijlpaal aan in de strijd tegen het ebolavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft voor het eerst een ebolavaccin geprekwalificeerd dat tot nog toe experimenteel werd toegepast in de Democratische Republiek Congo (DRC). Dit besluit volgt op het gunstige advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Deze cruciale stap zal de inzet van het vaccin versnellen in de landen die het meest aan het virus zijn blootgesteld.

Het is de eerste keer dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een ebolavaccin prekwalificeert. Het werd daarvoor vooral gebruikt voor experimentele doeleinden. De prekwalificatie maakt de weg vrij om het vaccin in te zetten in alle risicolanden. De huidige ebola-epidemie leidde al tot meer dan 2.190 doden van de meer dan 3.280 bekende ebolagevallen in de Democratische Republiek Congo (DRC). Volgens de WHO werden meer dan 236.000 mensen met dit eerste vaccin gevaccineerd, waaronder 60.000 gezondheidswerkers.

De prekwalificatie van de WGO betekent dat het vaccin voldoet aan de normen van het agentschap wat betreft kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. De prekwalificatie vergemakkelijkt het gebruik van het vaccin in de landen waar een epidemie heerst of die een hoog risico lopen en waar gezondheidsproducten weinig toegankelijk zijn. De aankondiging volgt op het besluit van de Europese Commissie om het vaccin, ontwikkeld door het farmaceutisch bedrijf MSD, op de markt toe te laten. In oktober had het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) al zijn groen licht gegeven. De WGO voerde nooit sneller een prekwalificatieproces voor een vaccin uit.

"Dit is een heel belangrijke mijlpaal in de strijd tegen het ebolavirus want het vaccin werd toegelaten aan een ongekende snelheid. Het is een historische stap om de mensen te helpen die er het meest nood aan hebben en dus toegang te verlenen tot een levensreddend vaccin. Tot nu toe werd het vaccin toegediend in het kader van klinische studies en volgens een procedure die bekend staat als 'compassionate use'. Hierdoor kan een noodbehandeling worden toegepast voordat het op de markt wordt goedgekeurd. Een paar jaar geleden bestond er nog geen vaccin of behandeling voor ebola. Dankzij een geprekwalificeerd vaccin valt het ebolavirus nu echter te voorkomen en te behandelen. Daarom zullen we blijven samenwerken met de WHO om het vaccin toegankelijk te maken voor diegenen die het nodig hebben. We zijn trots dat we een rol kunnen spelen in de strijd tegen ebola."

Brecht Vanneste, Managing Director van MSD Belgium

***

Meer informatie over de ontwikkeling van het ebolavaccin door MSD (Merck&Co):

Eind 2014, toen de ebola-epidemie in West-Afrika op haar hoogtepunt was, verwierf MSD de rechten van NewLink Genetics om het ebolavaccin te ontwikkelen. Sindsdien bleef het bedrijf de inspanningen voor het onderzoek en de klinische ontwikkeling van het vaccin opvoeren. MSD werkte daarvoor nauw samen met een aantal externe partijen, waaronder de WGO, om wereldwijd een uitgebreid, klinisch programma door te voeren. Op 11 november 2019 kreeg het vaccin groen licht van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en sinds 12 november 2019 is het vaccin geprekwalificeerd door de WGO.

Referenties:

Contacteer ons